Aanmaning ontvangen

U heeft een aanmaning van ons ontvangen en wilt betalen? Dat betekent dat u een aanmaning van ons heeft ontvangen omdat u de factuur van onze opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaald heeft. Zij hebben de vordering uit handen gegeven aan ons. Vanaf nu dient u hierover dan ook uitsluitend met Van Loon Incasso Advocaten te communiceren.

De vordering betalen

U kunt het hele bedrag van de vordering via iDeal veilig en snel betalen. Zodra de volledige betaling binnen is, zullen wij het dossier sluiten.

Het kan zijn dat u niet in staat bent om het gehele bedrag ineens te betalen. Niets doen is in dat geval geen optie! Van Loon Incasso Advocaten zal de incasso voortzetten en dat betekent dat er alleen maar meer kosten bijkomen. U kunt deze onnodige extra kosten voorkomen!

Verzoek tot betalingsregeling

U kunt hier een verzoek indienen om een betalingsregeling te treffen. Dat moet wel een redelijk verzoek zijn, zodat u toch binnen afzienbare tijd de gehele vordering betaald heeft. Wij laten u weten of onze opdrachtgever hiermee akkoord gaat. Vervolgens verwachten we ook dat u zich stipt aan de gemaakte afspraken houdt.