Binnen 24 uur een eerste aanmaning

Reageert uw klant niet op uw aanmaning? Dan is het tijd om Van Loon Incasso Advocaten in te schakelen. Wij versturen binnen 24 uur nadat u uw vordering online bij ons heeft ingediend, de eerste aanmaning. Vooraf controleren we wel eerst of u zelf de vereiste stappen heeft gezet:

  1. U heeft een correcte factuur gestuurd.
  2. Na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn heeft u een herinnering gestuurd met daarin een nieuwe betalingstermijn.
  3. U heeft een aanmaning gestuurd met een (korte) betalingstermijn.
  4. U heeft uiteindelijk uw klant in de zogeheten 14-dagen brief (alleen noodzakelijk bij consumenten) nog 14 dagen de tijd gegeven om alsnog te betalen. U heeft aangekondigd dat u anders de vordering uit handen zult geven. Dit zal voor uw klant incassokosten met zich meebrengen. *

* Indien gewenst dan kunnen wij die laatste, zogeheten 14-dagen brief, voor u versturen. Dit kost € 15 maar deze kosten komen te vervallen indien er daarna een geslaagd incassotraject volgt.

Direct na het verstrijken van die 14 dagen, kunt u de incasso bij Van Loon Incasso Advocaten indienen: online en dus op het moment dat het u schikt. Vanaf dat moment nemen wij al het werk van u over. Wij controleren of het dossier compleet is en sturen direct de eerste aanmaning eruit. Dit noemen we ook wel een sommatiebrief.

Geen reactie op de aanmaning?

Krijgen we geen enkele reactie op onze aanmaningen, dan zoeken we telefonisch contact met de debiteur. We houden in het incassotraject rekening met uw klantrelatie. Dat houdt in dat we altijd zeer correct te werk gaan – maar wel voortvarend en stipt.

Betalingsregeling treffen

Het kan zijn dat uw klant na het ontvangen van één van onze aanmaningen, een betalingsregeling wil treffen. Wij bepalen of het een redelijke regeling betreft en overleggen hierover met u. Mochten we een betalingsregeling treffen, dan verwachten we dat de debiteur zich hier aan houdt. Gebeurt dit niet, dan volgt direct actie van onze kant.

Naar de rechter

Als na drie aanmaningen én telefonisch contact er nog steeds geen betaling volgt, dan overleggen we met u over het vervolg. Indien we besluiten naar de rechter te stappen dan kan Van Loon Incasso Advocaten direct actie ondernemen, waarmee wij ons onderscheiden van andere incassobureaus.

 

Heeft u een aanmaning van ons ontvangen? Klik dan hier