Incasseren openstaande rekeningen blijft lastig

Gek worden we ervan. De automatische incasso die steeds maar niet lukt. En aan een ‘vrijwillige’ betaling wordt ook geen gehoor gegeven. Als oprechte ondernemer doe je je best jouw bedrijf draaiende te houden. Het valt niet mee in deze tijd. De opdrachten zijn schaars. Maar desondanks is het je met kunst- en vliegwerk toch gelukt de toko operationeel te houden. Hard werken en eerlijk ondernemen. Dat is waar je trots op bent. Maar doet de ander dat ook? Betaalt elke opdrachtgever op tijd je openstaande facturen? En wat als sommige factuurbedragen helemáál niet worden betaald? Daar sta je dan met je goed fatsoen. Ondernemen is niet altijd leuk.

Incassoperikelen – elke ondernemer heeft er last van

Voor menig ondernemer kan dit fenomeen zomaar de nekslag zijn. Ondernemend Nederland heeft voor 2014 als doel gesteld openstaande facturen sneller te innen. Op welke manier dan ook. Zo’n 33 procent ziet daarin de grote uitdaging. Dat zegt een onderzoek dat is uitgevoerd door een van de grotere incassobureaus in Nederland. Ondernemers verwachten dat daarmee de meeste financiële sores verholpen kunnen worden. Natuurlijk kijken ondernemers kritisch naar de mogelijke kostenbesparingen binnen hun eigen bedrijf. Echter, de meeste winst (hoe ironisch dit ook moge klinken) kan worden geboekt met het beperken van wanbetalingen.

Incasso na 90 dagen is niet meer realistisch

Gebleken is dat 55 procent van de openstaande rekeningen na 90 dagen niet meer te incasseren is. Het maakt een hoop duidelijk. Namelijk dat in West-Europa – daar heeft het betreffende onderzoek zich op gericht – de betalingsmoraal niet al te bemoedigend is. Maar liefst 37 procent van de totaalwaarde van alle verstuurde rekeningen wordt te laat betaald. Veel bedrijven zien in deze ontwikkeling een groot gevaar. Niet de wankele economische situatie wordt als boosdoener gezien voor de malaise van sommige bedrijven. Nee, het stelselmatig niet kunnen incasseren bij opdrachtgevers wordt voorlopig beschouwd als het grootste ondernemersrisico.

Is de oplossing nabij? Dat valt moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat we spreken over een hardnekkig probleem. Een oplossing zou nabij kunnen zijn op het moment dat het gros van de bedrijven over genoeg financiële middelen beschikt. De betalingsstroom zou hiermee op gang kunnen komen, waardoor meerdere ondernemers gemakkelijker aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. De vraag luidt vaak: “Is het onwil of onmacht?” Of beter gezegd, is de debiteur financieel gezien in staat om de openstaande factuur te betalen? Dat blijft de discussie. Het is echter wel een discussie met nare gevolgen voor veel ondernemers.

Incasso 360 miljard niet mogelijk

Er valt nog genoeg te wensen, als het gaat om de betalingsmoraal van de West-Europeaan. Wat te denken van het vervelende sneeuwbaleffect dat hierdoor kan ontstaan. Als de ene niet betaalt, krijgt de ander het ook niet voor elkaar. Het is een gevaar dat niet te onderschatten valt. We wijzen vaak naar bedrijven in landen als Spanje, Portugal of Griekenland, maar zelf zijn we ook niet helemaal zuiver op de graat. In totaal hebben ondernemingen in geheel Europa, waaronder dus ook Nederland, in 2013 360 miljard euro moeten afschrijven op oninbare facturen. Tja, dan wordt ondernemen best lastig.

Bron:  deondernemer.nl