Incasso verkeersboetes stuk ‘klantvriendelijker’

Het klinkt wat ironisch. In hoeverre kun je het betalen van een verkeersboete klantvriendelijk maken? Toch doet de politie in samenwerking met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) haar best. De laatste jaren is er nog al wat geklaagd over de incasso van verkeersboetes. Het is niet eens zozeer de hoogte van het te betalen bedrag waarover gemopperd wordt. De onvrede richt zich meer op de ouderwetse manier- via de acceptgiro – waarop het verschuldigde bedrag moet worden betaald. Ten tweede was het ontbreken van bewijsmateriaal (beelden van de flitscamera) een doorn in het oog. En ten derde kon betreffende boetebedrag nimmer in termijnen worden betaald. Met de website www.mijnpolitie.nl verdwijnt voor velen een hoop ergernis.
Beelden vertellen alles

Laat automobilisten, fietsers en voetgangers direct weten welke overtreding is begaan. Dat moet de insteek van de politie zijn geweest. Voor de verkeersovertreder is het nu mogelijk via bovengenoemde site flitsfoto’s op te vragen. Alle twijfel omtrent een vermeende overtreding kan ter plekke worden weggenomen. “Dat kan niet. Op die plek ben ik helemaal niet geweest.” Het is een primaire reactie die we vaak horen op het moment dat die vervelende bekeuring op de deurmat ploft. Achteraf blijken we schoorvoetend hebben moeten toegeven, dat we op dat tijdstip toch op die plaats zijn geweest en inderdaad even maling hadden aan dat rode verkeerslicht.

Incasso verloopt veel soepeler

Wat is de achterliggende gedachte van deze insteek? Het zal uiteindelijk moeten leiden tot een vlottere incasso van het boetebedrag. Als beelden je vertellen dat de overtreding daadwerkelijk is begaan, gaat men sneller over tot betaling. Althans, dat is de verwachting. Heb je deze beelden niet tot je beschikking en twijfel je zelfs over de betreffende bekeuring – en wie heeft dat nooit gedaan? – dan ben je eerder geneigd de bekeuring voorlopig terzijde te schuiven. “Die ga ik echt niet betalen”, wordt dan vol bravoure geroepen. Ook wordt verondersteld dat de incasso’s nog sneller verlopen op het moment dat men de mogelijkheid heeft direct via iDeal te betalen. De politie heeft blijkbaar ingezien dat je het ‘de klant’ gemakkelijker moet maken.

Bovenstaande service – de zogenaamde BoeteVolgService – wordt verleend door diverse politiekorpsen. Momenteel is het zo dat nog niet alle politieregio’s in Nederland hieraan meedoen. Het is echter wel een prima opstap voor een in zijn algemeen klantvriendelijkere benadering van de verkeersovertreder. Beelden kunnen worden opgevraagd, boetes kunnen worden via iDeal en in sommige gevallen kan zelfs de boete in termijnen worden voldaan. Om te weten om je in aanmerking komt voor een termijnbetaling, kan de site van het CJIB worden geraadpleegd.

Onterechte incasso – wat te doen?

Onverhoopt kan het gebeuren dat je een bekeuring ontvangt waar je daadwerkelijk niets mee van doen hebt. Je bent nooit op ‘plaats delict’ geweest en zal er waarschijnlijk ook nooit komen. En toch heb je schijnbaar – althans, dat stelt het CJIB – op die betreffende plek een verkeersovertreding begaan. Wat te doen als je het écht niet eens bent met betreffende betaling of incasso? Neem eens contact op met Van Loon Incasso Advocaten.

Bron: www.mijnpolitie.nl