Advocaat, deurwaarder of incassobureau?

Het ene incassobureau is het andere niet. Helaas zitten er onder de vele incassobureaus rotte appels die de gehele branche een slecht imago geven. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) Jet Creemers, heeft zich hier destijds ook over uitgelaten en gaf aan dat het gebrek aan controle op het gedrag van incassobureaus leidde tot excessen bij het innen van vorderingen, zoals intimidatie en bedreiging.

Registratie voor incassobureaus verplicht

Daar gaat verandering in komen met de Wet Kwaliteit incassodienstverlening. De bedoeling was dat deze wet 1 juli 2023 in werking zou treden. Dat zal waarschijnlijk later worden. Zodra de wet in werking treedt, moeten alle incassobureaus zich laten inschrijven in een register, anders mogen zij geen incassodiensten (hierna wordt dit woord gebruikt in de zin van de wet) meer verrichten en plegen zij een economisch delict.

De registratieplicht geldt niet voor advocaten en deurwaarders omdat die via hun eigen tuchtrecht al onder verscherpt toezicht staan. Incassobureaus kunnen niet ingeschreven worden of blijven als er sprake is van voorafgaande strafrechtelijke veroordelingen of een eerder faillissement. De bedoeling is om op die manier de rotte appels uit de branche te krijgen.

Incassobureaus moeten voldoen aan kwaliteitseisen

Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet moeten alle incassomedewerkers voldoen aan behoorlijke kwaliteitseisen. Het is dan bijvoorbeeld niet meer toegestaan dat incassopersoneel incassodiensten verricht zonder daarvoor goed opgeleid te zijn. Ook moet incassopersoneel steeds cursussen blijven volgen om up to date te blijven en moet voldoende kennis en kunde ook worden bewezen met het behalen van toetsen.

Wat is dan nog het verschil tussen een advocaat, deurwaarder en incassobureau?

De vraag kan rijzen of het dan nog wel uitmaakt of je een incasso advocaat, deurwaarder of incassobureau inschakelt. Het antwoord is: jazeker! Om beslag te kunnen leggen, moet bijvoorbeeld een advocaat worden ingeschakeld die daarvoor toestemming moet vragen van de voorzieningenrechter. Een deurwaarder of incassobureau inschakelen is dan niet handig, aangezien zij een advocaat nodig hebben om die toestemming te vragen.

Dat geldt ook voor het vragen van faillissement (als het ultieme incassomiddel) en voor het voeren van een incassoprocedure voor geldvorderingen boven de €25.000,-. Dat kan alleen een advocaat doen.

Bij Van Loon Incasso Advocaten kun je wel terecht voor deze kwesties. Omdat we niet enkel een no cure no pay incassobureau zijn, maar ook actief zijn in de advocatuur, hebben we meer mogelijkheden om verder te gaan dan een incassobureau.

De veiligheid van uw geld

Maar er is nog een belangrijk verschil tussen een incassobureau, deurwaarder en advocaat. Uw geld is bij incassobureaus en deurwaarders vaak onvoldoende veilig. Dit heeft te maken met de kwaliteitsrekening waarop uw geld wordt beheerd.

Een kwaliteitsrekening is een rekening die gescheiden is van het vermogen van het incassobureau en de deurwaarder en waarop uw geld (de zgn. derdengelden) per zaak overzichtelijk worden geregistreerd en bijgehouden.

Er is echter maar één persoon die kan beschikken over het geld op de kwaliteitsrekening en dat is het incassobureau of de deurwaarder. Helaas is het de laatste jaren regelmatig voorgekomen dat hiervan misbruik is gemaakt en dat men deze derdengelden (uw geld) gebruikte voor de eigen onderneming.

Dit gebeurde op grove wijze door het doen van een ‘greep in de kas’ als ook op minder grove wijze. Het geld van de opdrachtgevers werd dan gebruikt met de bedoeling om dit op korte termijn weer terug te storten. In dat laatste geval ging het niet zomaar om rotte appels, maar soms om zeer grote (deurwaarders)kantoren.

Bijvoorbeeld een zeer gerenommeerd Incasso- en Gerechtsdeurwaarderskantoor, met vestigingen in Den Haag en Rotterdam, dat de salarissen van zijn 75 medewerkers niet meer kon betalen en daarvoor het geïncasseerde geld aansprak. Geld wat debiteuren hadden betaald en toekwam aan de opdrachtgevers.

Dit wordt als een doodzonde beschouwd binnen de incassobranche. Het betrof een tekort van naar verluidt drie miljoen euro op de kwaliteitsrekening. Een bedrag dat niet zomaar kon worden aangezuiverd. De deurwaarders zijn voor zes maanden geschorst, en u kunt fluiten naar uw geld.

Een aparte stichting voor het derdengeld!

De advocatuur is één van de weinige branches die dit beter hebben geregeld. In de advocatuur mogen sinds geruime tijd derdengelden alleen nog worden ontvangen op een rekening van een aparte Stichting Derdengelden.

De Stichting Derdengelden is een andere juridische entiteit dan het kantoor zelf, zodat vermenging van vermogens niet kan plaatsvinden. Maar wat misschien nog belangrijker is: over de derdengelden kan de advocaat niet beschikken zonder toestemming van een onafhankelijke derde. Ook hieraan is echter wel een maar verbonden: vaak zijn het twee advocaten van hetzelfde kantoor die samen wel kunnen beschikken over de derdengelden van de Stichting.

Van Loon Incasso Advocaten heeft er daarom voor gekozen om in het bestuur van haar Stichting Derdengelden een onafhankelijke derde op te nemen: een accountant die iedere vrijdag alle betalingen controleert.

Het zal uw geld maar zijn…

Bij ons staat uw geld veilig zonder dat iemand (waaronder wijzelf) daarover kan beschikken, onder voorbehoud van expliciete goedkeuring door een externe accountant. Dit is één van de grote voordelen van het feit dat wij een advocatenkantoor zijn. Meer er zijn er nog veel meer. Zo hoeft het inschakelen van Van Loon Incasso Advocaten ook niet duurder te zijn (lees meer over de kosten van een incassobureau). Kies daarom voor Van Loon Incasso Advocaten!