Wat zijn de kosten van een incassobureau?

Een incassobureau inschakelen hoeft geen kosten met zich mee te brengen. Dat is tenminste onze visie. Waar andere incassobureaus kosten doorberekenen aan de opdrachtgever, doen wij dat niet. We brengen wel kosten in rekening, maar dan bij de debiteur. Ook werken we op basis van no cure no pay, als wij niks incasseren, dan betaalt u niets. No cure no pay incasso heet dat.

Moet ik de kosten incassobureau betalen?

Wie een openstaande factuur niet betaalt, ook niet na ontvangst van de 14-dagen brief, loopt het risico dat een incassobureau ingeschakeld wordt. Als dit het geval is, dan komen er altijd incassokosten bij. Die buitengerechtelijke incassokosten moet de debiteur betalen, ook als hij dan alsnog de factuur betaalt. Het incassobureau zal er zeker werk van maken om die kosten binnen te halen.

De buitengerechtelijke incassokosten hoeven bij ons pas betaald te worden als wij de factuur hebben geïncasseerd. In 92% van de gevallen is dit het geval. Dan factureren we aan u alleen de incassokosten die uw debiteur betaalt.

Wat zijn de gerechtelijke kosten?

In eerste instantie is er sprake van een buitengerechtelijke incasso. Hier zijn in ieder geval al incassokosten aan verbonden, maar de rechter komt er nog niet aan te pas. Bij Van Loon Incasso Advocaten zullen wij uw debiteur eerst schriftelijk sommeren de factuur plus de incassokosten te betalen.

Als betaling desondanks achterwege blijft, dan zullen we in overleg met u de gang naar de rechtbank maken. Hier zijn nog kosten van derden mee gemoeid, zoals de kosten voor griffierecht en voor het inschakelen van de deurwaarder. Daarvoor vragen wij van u een voorschot. Als er geen verweer wordt gevoerd, blijven onze kosten beperkt tot de proceskosten waarin de wederpartij dan zal worden veroordeeld en die dan voor ons zijn. Al die gerechtelijke kosten zullen wij ook verhalen op uw debiteur.

Wordt er inhoudelijk verweer gevoerd tegen uw factuur, dan wordt de behandeling voortgezet op basis van ons uurtarief. De proceskosten zijn dan een tegemoetkoming voor u, voor het door u betaalde uurtarief.

Een overzicht van onze tarieven vindt u hier.

Hoe voorkom ik de kosten van het incassobureau?

    • Als opdrachtgever: door Van Loon Incasso Advocaten in te schakelen.
    • Als debiteur: door op tijd de factuur betalen of tijdig (vóórdat een incassobureau wordt ingeschakeld) om een betalingsregeling te vragen. Als u het niet eens bent met de factuur, dan moet u dit altijd melden. Dan betwist u dus de factuur. U moet wel toelichten waarom u het niet eens bent met de factuur en hier bij voorkeur bewijsmateriaal bij verzamelen. Mocht de vordering uiteindelijk voor de rechter komen, dan zal die beoordelen of uw bezwaar terecht is. Krijgt u geen gelijk, dan dient u de oorspronkelijke factuur plus alle bijkomen incassokosten en de gerechtelijke incassobureau kosten te betalen.

Incasso advocaat inschakelen

Heeft uw klant dus niet binnen de afgesproken termijn betaald? Dan kunt u een incassobureau inschakelen. Over de incassobureau kosten hoeft u zich niet direct zorgen te maken. Deze moet de debiteur betalen als de ‘cure’ (de incassering) is gelukt.

Klik op de knop ‘Incassotraject starten’ hieronder of neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.