Wat zijn de kosten van een incassobureau?

Een incassobureau inschakelen hoeft geen kosten met zich mee te brengen. Dat is tenminste onze visie. Waar andere incassobureaus kosten doorberekenen aan de opdrachtgever, doen wij dat niet. We brengen wel kosten in rekening, maar dan bij de debiteur. No cure no pay incasso heet dat.

Moet ik de kosten van het incassobureau betalen?

Wie een openstaande factuur niet betaalt, ook niet na ontvangst van de 14-dagen brief, loopt het risico dat een incassobureau ingeschakeld wordt. Als dit het geval is, dan komen er altijd incassokosten bij. Die incassokosten moet de debiteur betalen, ook als hij dan alsnog de factuur betaalt. Het incassobureau zal er zeker werk van maken om die kosten binnen te halen.

Wat zijn de gerechtelijke kosten?

In eerste instantie is er sprake van een buitengerechtelijke incasso. Hier zijn in ieder geval al incassokosten aan verbonden, maar de rechter komt er nog niet aan te pas. Bij Van Loon Incasso Advocaten zullen wij eerst schriftelijk sommeren de factuur plus de incassokosten te betalen. Als betaling desondanks achterwege blijft, dan zullen we in overleg met onze opdrachtgever de gang naar de rechtbank maken. Hier zijn nog meer kosten mee gemoeid die we ook op de debiteur proberen te verhalen, zoals de kosten voor griffierecht en voor het inschakelen van de deurwaarder. Lukt dit allemaal niet, dan gelden onze onze tarieven.

Hoe voorkom ik de kosten van het incassobureau?

    • Als opdrachtgever: door Van Loon Incasso Advocaten in te schakelen.
    • Als debiteur: door op tijd de factuur betalen of tijdig (vóórdat een incassobureau wordt ingeschakeld) om een betalingsregeling te vragen. Als u het niet eens bent met de factuur, dan moet u dit altijd melden. Dan betwist u dus de factuur. U moet wel toelichten waarom u het niet eens bent met de factuur en hier bij voorkeur bewijsmateriaal bij verzamelen. Mocht de vordering uiteindelijk voor de rechter komen, dan zal die beoordelen of uw bezwaar terecht is. Krijgt u geen gelijk, dan dient u de oorspronkelijke factuur plus alle bijkomen incassokosten en de gerechtelijke kosten te betalen.