CM index laat daling aantal faillissementen zien

Bodem bereikt ?

De Credit Managers’ Index (CMI) is in maart met slechts 0,3 punten gedaald ten opzichte van vorige maand. De CMI komt hierdoor met 53,6 wederom op een positieve en naar het nu lijkt stabiele positie uit. Waar het aantal faillissementen vorige maand nog een stijging liet zien, zien we in de maand maart een spectaculaire daling van dit aantal inclusief eenmanszaken (bron: www.faillissementen.com). Een daling van ongeveer 38% ten opzichte van vorig jaar maart, toen 1031, nu “slechts” 641. Hiermee wordt ook in één keer het kwartaal met 2246 beter afgesloten dan in 2012 (2357) en 2013 (2655). De credit manager kan hierdoor weer wat opgeluchter adem halen. De omzetcijfers laten evenals het aantal nieuwe klanten voor zevende maand op rij groei zien. Wat opvalt is wel een grotere mate van voorzichtigheid, het aantal kredietafwijzingen is nog vrij hoog evenals het aantal zaken waarvoor een incassobureau of deurwaarder wordt ingezet. De onlangs gepubliceerde cijfers van de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) laten zien dat er toch een daling in het aantal lopende zaken in zowel de B2B als B2C sector van in totaal 0,2% is. Van de in totaal 10 indicatoren van de CMI scoren er 7 positief, navraag leert dat de credit manager onverminderd positief blijft en verwacht dat deze stabiel opgaande lijn kan worden vastgehouden.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de negenendertigste keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor maart 2014 komt uit op 53,6 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De CMI laat nu al negen maanden een groeicijfer zien. De positieve factoren blijven hoog scoren zowel de omzet (60,3) als het aantal nieuwe klanten (57,7) laten een stevige- en structurele groei zien. Dit geldt ook nog steeds voor het geïncasseerde bedrag (60,3) als de uitstaande kredietlimiet (57,7). De totale index voor positieve factoren komt daarmee uit op 59,0. Weliswaar een daling van 0,9 punten ten opzichte van vorige maand maar dat laat onverlet dat de trend nog steeds positief is. De negatieve factoren van de CMI laten ook deze maand wel weer een daling zien van 53,9 naar 53,6. Dit kan voornamelijk worden toegeschreven aan een toename van het aantal kredietafwijzingen. De credit manager laat hiermee zien nog steeds licht huiverig te zijn voor toekomstige risico’s, wellicht voortkomend uit het bericht ten aanzien van het tot februari 2014 nog steeds zeer hoge aantal faillissementen. De spectaculaire daling van maart in het aantal faillissementen kan hier wellicht toch een eind aan maken, wat dat betreft hebben we toch echt de bodem bereikt.

Bron: Ultimoo group