Hoe werkt een incassoprocedure?

Voor veel ondernemers is het opstarten van een incassoprocedure onbekend terrein. Als de facturen niet op tijd worden betaald, stuurt men een herinnering en daarna nog een. Men pleegt vervelende telefoontjes, maar ondanks dat alles blijven de facturen nog altijd onbetaald. Op dat moment moet er een beslissing genomen worden: of afboeken, of een incassobureau inschakelen.

Onze ervaring is helaas dat veel ondernemers onbetaalde facturen ‘gewoon’ afboeken. Het bedrag is te laag om er nog meer energie in te steken en men wil ook geen kosten maken. Die beslissing is vaak te wijten aan het feit dat men niet weet hoe effectief Van Loon Incasso Advocaten is en dat in de meerderheid van de gevallen een incassoprocedure per saldo niets kost! Van Loon Incasso Advocaten werkt namelijk als no cure no pay incassobureau, waarbij je niets betaald indien wij niets incasseren. Daarom hieronder een uitleg over de vraag: ‘hoe werkt een incassoprocedure?’.

Hoe werkt een incassoprocedure precies? 4 trajecten

1: Het pre-incassotraject

Veel ondernemers hebben na al de moeite die ze al hebben gestoken in het sturen van herinneringen en het plegen van de telefoontjes die steeds niets opleverden, gewoon geen zin om er nog meer negatieve energie in te stoppen. Dat is ook niet nodig, u kunt uw facturen in plaats van af te boeken gewoon via www.incassoadvocaten.nl uploaden.

Binnen 24 uur sturen wij uw debiteuren dan op ons briefpapier de pre-incassobrief. Voor consumenten heet dat de 14-dagen brief, waarin zij nog éénmaal de kans krijgen om binnen 14 dagen zonder incassokosten te betalen. In meer dan 80% van de gevallen wordt er daarna direct betaald. Uw zakelijke debiteuren zijn direct incassokosten verschuldigd, maar wij kunnen ook hen nog een laatste kans geven om alsnog zonder kosten te betalen.

2: Het buitengerechtelijke/minnelijke incassotraject

Als er na de 14 dagen nog niet wordt betaald, sturen wij een aanmaning en ten slotte een sommatie met laatste korte termijn, waarbinnen betaald moet worden om een gerechtelijke procedure te voorkomen. Uw debiteur is inmiddels behalve het factuurbedrag ook wettelijke rente en incassokosten verschuldigd, die wij optellen bij uw vordering.

Als uw debiteur geen zin heeft in een procedure en alles betaalt, kosten deze eerste twee fases u niets! En betaalt een debiteur al na onze pre-incassobrief waardoor er nog geen incassokosten verschuldigd zijn, dan rekenen wij daar voor u een vast tarief van slechts € 25,- excl. btw voor.

3: Het gerechtelijke incassotraject

Als uw debiteur nog steeds niet heeft betaald, komt u voor de keus te staan: of gaan procederen, of het dossier kosteloos sluiten en alsnog afboeken. Wij geven u hierover standaard vrijblijvend een advies.

Als wij u adviseren om te gaan dagvaarden, zullen wij van u een depot vragen voor de kosten van derden (deurwaarder en griffierecht). Bij wat grotere vorderingen (in principe boven de € 3.000,-) stellen wij de dagvaarding gratis op voor u, bij kleinere vorderingen rekenen wij daarvoor € 150,- excl. btw. In veel van onze incassozaken waarin wij dagvaarden, komt de debiteur niet opdagen. De vordering wordt dan in principe volledig toegewezen. Komt deze echter wel opdagen en wordt er verweer gevoerd, dan gaat ons uurtarief lopen (maar ook pas dan).

Stap 4: De executiefase

Zodra de rechter uw vorderingen heeft toegewezen in een (verstek)vonnis, breekt de executiefase aan. Uw debiteur wordt nog eenmaal de gelegenheid gegeven om al hetgeen waarin hij/zij is veroordeeld vrijwillig en zonder verdere (executie)kosten te betalen. Gebeurt dat niet, dan geven wij het vonnis uit handen aan de deurwaarder die vervolgens beslag kan gaan leggen voor uw factuurbedrag en alle daarbij gekomen kosten.

Ook de incassokosten zullen dan worden verhaald op uw debiteur. Heeft uw debiteur verstel laten gaan en kan de deurwaarder vervolgens al het geld alsnog binnenhalen, dan hebben ook de laatste twee fases van het hele incassotraject u niets gekost. Dus pas wanneer er inhoudelijk verweer gevoerd wordt of de executie niet lukt, komen er kosten voor uw rekening.

Heeft uw debiteur geen geld of goederen waarop beslag gelegd kan worden, dan heeft u in principe nog 20 jaar om gewapend met het vonnis later alsnog verhaal te halen op uw debiteur!

Vrijwel altijd levert een incassoprocedure meer op dan dat het kost. Schrijf uw onbetaalde facturen dus niet zomaar af maar geef ze uit handen aan ons.