De voordelen van incasso advocaten ten opzichte van een incassobureau

In principe mag iedereen een incassobureau starten. Het is geen beschermd beroep. Dit in tegenstelling tot de advocatuur. Elke advocaat is aangesloten bij de Orde van Advocaten en moet aan strenge eisen voldoen om zijn beroep te mogen uitoefenen. Strengere eisen dan welke beroepsgroep dan ook. Deze strenge eisen bieden ook mogelijkheden om verder te gaan dan een incassobureau.

De voordelen van incasso advocaten

  • Wij zijn bevoegd om te procederen boven een bedrag van € 25.000,00
  • We zijn gekwalificeerd op (internationale) juridische conflicten op te lossen
  • We halen vorderingen op partijen uit het buitenland op
  • We kunnen zwaardere incassomiddelen inzetten dan een incassobureau

Incasso advocaten zijn bevoegd om te procederen boven een bedrag van € 25.000,00

Waar een incassobureau bevoegd is om te procederen tot een bedrag van € 25.000,00, is dat voor incasso advocaten geen grens. Wij kunnen zonder problemen procederen bij bedragen boven de € 25.000,00.

We zijn gekwalificeerd op (internationale) juridische conflicten op te lossen

Daarnaast zijn we gekwalificeerd om (internationale) juridische conflicten op te lossen.

We halen vorderingen op partijen uit het buitenland op

Omdat wij als advocatenkantoor zoveel meer zijn dan zomaar een no cure no pay incassobureau, beschikken wij ook over de kennis en kunde om vorderingen op partijen in het buitenland binnen te halen. In Europa zijn de EEX-verordening en de Rome I-verordening van toepassing.

Daarin is bijvoorbeeld voor dienstverleners bepaald dat de rechter van vestigingsplaats waar de dienstverlener is gevestigd, bevoegd is om over de zaak te oordelen en dat het recht van de gewone verblijfplaats van de dienstverlener van toepassing is. U kunt uw debiteur elders in Europa dan gewoon in Nederland dagvaarden, volgens het Nederlandse recht. Wij weten ook in deze lastige materie van het internationaal privaatrecht onze weg feilloos te vinden.

We kunnen zwaardere incassomiddelen inzetten dan een incassobureau

Wij kunnen dus zwaardere incassomiddelen uit ons arsenaal inzetten, zoals het leggen van beslag of het indienen van een faillissementsaanvraag.