Debiteur – we zijn het bijna allemaal

De betalingsmoraal van de Nederlandse burger lijkt de laatste jaren veranderd. Schrikken we nog wel van een aanmaning van een incassobureau? Of kijken we niet eens meer op als de deurwaarder aanbelt? Vroeger schaamde je je dood, als een automatische incasso of betaling mislukte en er onverhoopt een betalingsherinnering op de deurmat plofte. Nu komt-ie op de grote hoop onder het motto: “Ik zal er volgende week eens naar kijken.” Zijn we gewend aan onze rol als wanbetaler? Het lijkt er wel op. En het is niet eens vreemd. Na het uitbreken van de crisis in 2008 is het voor velen lastiger geworden het hoofd boven water te houden en scharen we ons massaal onder de dubieuze debiteuren.

Betalingsmoraal verandert

Het ontvangen van aanmaningen is gemeengoed geworden. Zo lijkt het. In de samenleving is het meer en meer een geaccepteerd fenomeen. Uit cijfers is namelijk gebleken dat men niet koud of warm wordt van een bezoekje van de deurwaarder met een dagvaarding. In 2013 werden zo’n 200 duizend geschillen in aanwezigheid van een rechter beslecht. In 2012 was dat nog maar de helft. Blijkbaar vervullen we onze rol als debiteur met verve. Of het is desinteresse, of de situatie is dusdanig ernstig dat men simpelweg niet in staat is de rekeningen te betalen. Wat de reden ook is, het is opmerkelijk te constateren dat van een betalingsregeling – dit om de gang naar de rechter te vermijden – maar weinig gebruik wordt gemaakt.

De oorzaak zit ‘m ongetwijfeld in de crisisjaren die we net achter ons hebben. “Als je de centen niet hebt, kun je ook niet betalen”, zou Johan Cruijff mogelijk gezegd kunnen hebben. Echter verlegt de debiteur in die gedachtegang daarmee zijn probleem naar de schuldeiser die nu dat liquiditeitsprobleem dan maar moet dragen. Wat is er toch veranderd in Nederland en waar zijn onze morele principes gebleven?

Toch is het vreemd dat 155 duizend debiteuren niet wakker liggen van een bezoekje van de deurwaarder met de door ons en onze beroepsgenoten opgestelde dagvaardingen. Althans, dat zijn de woorden en constateringen van De Raad voor de Rechtspraak. De cijfers tonen zelfs aan dat de gang naar de rechter veel ‘populariteit’ geniet. Maar eigenlijk spekt de debiteur door te gaan procederen alleen onze portemonnee, aangezien we de zaken die we aanbrengen veelal ook winnen en de kosten daarmee voor de debiteur enkel oplopen.

Incassoproblemen – oplossing voorhanden

In welke situatie zit u? Bent u ook een debiteur? Hebt u ook problemen of heeft u een brief van Van Loon Incasso Advocaten ontvangen? Veel ellende is tegen te houden door tijdig en open te communiceren; door niet te reageren of het tot een procedure te laten komen, verdwijnt het probleem niet, in tegendeel het wordt enkel groter! De gedachte moet anders zijn, bijvoorbeeld: hoe kan ik – zonder dat ik direct de openstaande rekening moet betalen – een inbeslagname of rechtsgang tegenhouden? Vaak is een betalingsregeling eenvoudig te realiseren en voorkomt u onnodig veel extra kosten, die uiteindelijk toch betaald moeten worden. Het keywoord in deze is communiceren.

Van Loon Incasso Advocaten