Debiteuren stagneren rondgang van geldstroom

Van Loon Incasso Advocaten schreeuwt het al langer van de daken. Verbijsterd zijn zij over de manier waarop schuldeisers omgaan met hardnekkige debiteuren en wanbetalers. De kern van hun verbazing ligt ‘m in het gegeven dat men bij het incassobureau Van Loon Incasso Advocaten van mening is dat men te snel opgeeft als een debiteur zijn openstaande factuur niet betaalt. Los van deze verbazing heeft het niet op tijd betalen van facturen ernstige gevolgen voor de economie.
Het is vrij logisch. Waar de ene schuldeiser zijn centen niet ontvangt, kan hij op zijn beurt ook zijn eigen rekeningen niet betalen. Vervolgens zit de volgende schuldeiser met dezelfde gebakken peren. Het is een effect dat verschillende delen van de keten raakt. Het niet betalen van een factuur is niet direct per definitie dramatisch. Als het in groten getale gebeurt – en dat is nu inderdaad het geval – creëert men een sneeuwbaleffect waar we niet blij van worden. Deze vertragingen zorgen ervoor dat de rondgang van de geldstroom die onder meer de economie aanjaagt, stagneert. Het kan niet anders dat het de economie schade toebrengt, en dat is in deze tijden van broos economisch herstel geen wenselijke situatie.

Het zijn niet alleen bedrijven die als debiteur te boek staan. Als we kijken naar de financiële handel en wandel van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dan baart dat ons nog zorgen. De Verenigde Staten geven nog steeds te veel geld uit en zijn vaak niet in staat hun eigen rekeningen te betalen. Uiteindelijk worden die rekeningen wel betaald, maar het ene gat wordt gevuld met het andere. Gelukkig lijkt deze situatie in de Verenigde Staten zich enigszins te herstellen en zal er (voorlopig) geen shutdown volgen.

Laten we onze pijlen niet alleen richten op de Verenigde Staten. Het is logischer en zinvoller oplossingen dichter bij huis te zoeken. We moeten vooral kijken naar ons eigen betalingsmoraal. Al kan dit lastig zijn, als je simpelweg niet over de financiële middelen beschikt. En dat wil ook niet zeggen dat elke debiteur direct van kwade wil is. Als het geld er niet is, kunnen we – ondanks al onze goede bedoelingen – met z’n allen hoog en laag springen, maar dan houdt het gewoon op. Het no cure no pay incassobureau Van Loon Incasso Advocaten vindt desondanks dat we best iets kunnen doen aan de betalingsmoraal van de debiteur.

“Waarom laten we hardnekkige debiteuren die weigeren de rekening te betalen zo snel wegkomen met hun moreel verwerpelijk gedrag? Dat is de kernvraag waar wij van Van Loon Incasso Advocaten mee worstelen. Er zijn gewoon mogelijkheden. Wij bewijzen dat keer op keer. Er zijn wegen te bewandelen om je rekening nu wél betaald te krijgen. Blijkbaar vinden de schuldeisers het al gauw prima en kost het hen te veel moeite. Maar wij realiseren telkens weer een slagingspercentage van 92 procent. Dat moet ondernemers toch aan het denken zetten. Of toch niet…?”