Ga dan lekker op vakantie!

Bij het tot stand komen van een overeenkomst kan er van worden uitgegaan dat deze overeenkomst positieve gevolgen met zich mee moet gaan brengen voor alle betrokkenen. Onenigheid, ruzie of je vordering uiteindelijk moeten indienen bij een incassobureau is niet de insteek. Partijen gunnen elkaar de opdracht en gaan voor elkaar aan de slag. Als opdrachtnemer steek je veel energie, tijd en vaak ook geld in de ontvangen opdracht om deze zo goed mogelijk uit te voeren. Je doelstelling is immers het realiseren van een tevreden opdrachtgever. Dan is het moment suprême daar en lever je de dienst of het product met volle trots en gaat je hart sneller kloppen bij het waarnemen van een gelukkige opdrachtgever.

Vanaf dat moment ligt de bal bij de opdrachtgever en zal hij de door jouw opgestelde factuur binnen 14 dagen moeten voldoen. Na 20 dagen constateer je, tijdens het internetbankieren, dat de factuur helaas nog niet is voldaan. Daar kunnen natuurlijk vele legitieme redenen voor zijn en binnen enkele minuten ligt de herinnering in een gesloten envelop bij de overige brieven die vandaag op de post moeten. Ook deze herinnering en de twee aanmaningen die volgen leiden niet tot betaling. Ongelooflijk, de opdrachtgever leek zo een aardige en betrouwbare man en nu is het niets meer dan een ordinaire wanbetaler. Je begint zelfs te denken aan het mogelijk inschakelen van een incassobureau.

Wat doen de ‘slachtoffers’ van wanbetalers? Het komt helaas nog vaak voor dat bedrijven ervoor kiezen om de openstaande vordering af te boeken en zo hun marge laten schieten. In mijn optiek een onverstandige beslissing, hetgeen ik zal onderbouwen met een voorbeeld. Stel, je haalt als ondernemer zijnde iedere werkdag één opdracht binnen en op iedere opdracht zit 10% marge. Dit betekent dus feitelijk dat je als ondernemer bij één wanbetaler twee weken voor niets hebt gewerkt. Deze twee weken had je dus ook lekker op een willekeurig strand kunnen doorbrengen. Alles voor niets dus! Dit terwijl je als crediteur recht hebt op het openstaande bedrag, want jij hebt je immers keurig aan je deel van de overeenkomst gehouden.

Onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) heeft uitgewezen dat ondernemingen van mening zijn dat het inschakelen van een incassobureau, de relatie met de klant onder druk zet, waardoor men te snel voor afboeken kiest. Niet een geheel onbegrijpelijk standpunt, maar het kan toch niet zo zijn dat je als rechthebbende het er dan maar bij laat zitten en dat de wanbetaler er nog mee weg komt ook? Angst hoeft niet altijd een slechte raadgever te zijn, maar in dit geval is het dat wel. Hoe hoog heeft de klant u eigenlijk zitten nu hij u zo in verlegenheid brengt? Moet u een relatie willen met iemand die een wanbetaler blijkt te zijn? Daarnaast is de wanbetaler zich ervan bewust dat u nog een vordering op hem hebt, wat met zich meebrengt dat hij niet verrast zal zijn op het moment dat wij, uw incassobureau, hem aanschrijven. Hij had immers naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde gedaan. Wel zal hij schrikken en zal hij deze brief serieuzer nemen dan alle correspondentie, met alle respect, van uw zijde. Vanaf dat moment weet debiteur, dat hij op relatief korte termijn, in rechte betrokken zal worden indien hij geen haast maakt met betalen met alle (financiële) gevolgen van dien.

Vergeet de term ‘wanbetaler’ en geef Van Loon Incasso Advocaten de kans om de openstaande vordering (ook nog gratis!) te innen voor u!

mr H.G.J. Veldhuizen