Hoe kiest u een geschikt incassobureau?

Openstaande vorderingen, debiteuren die niet op tijd betalen, facturen die langer dan 90 dagen open staan, wanbetalers, van het een komt het ander. Al deze situaties beperken uw liquiditeit als ondernemer. Accepteert u dat, waardoor u straks zelf ook uw crediteuren niet meer kunt betalen? Of schakelt u een incassobureau in? En hoe kiest u een geschikt incassobureau?

Voorwaarde 1: De juiste snaar kunnen raken

Het is een kunst om debiteuren die te laat zijn met betalen zo te benaderen dat ze over gaan tot betaling zonder dat u ze verliest als klant. Veel zogenaamde incassobureaus verstaan die kunst niet en beginnen al direct op een manier die niet erg professioneel overkomt en de klant inderdaad afschrikt. Het is onze ervaring dat een aanpak die gericht is op het behoud van de klant veel beter werkt. Zo hebben wij bijvoorbeeld stickers ontwikkeld die u op uw herinneringen en aanmaningen kunt plakken. De stickers laten uw debiteur op een indirecte maar opvallende manier weten dat u de zaak aan een incasso advocaat uit handen zult geven als er niet op tijd wordt betaald. In de praktijk is gebleken dat dit middel zeer effectief is, zonder dat u daarmee uw klant direct afschrikt.

Voorwaarde 2: Stichting Derdengelden

Zoals gezegd, werken veel incassobureaus niet vanuit de focus op het behoud van de klant. In de incassobranche zijn helaas veel cowboys actief die uitsluitende gericht zijn op eigen gewin. Daarbij komt dat zij niet beschikken over een betrouwbare manier om uw geld veilig te stellen als uw debiteur tot betaling over gaat. Er zijn talloze incassobureaus die uw geld gewoon op de rekening van hun onderneming laten binnenkomen, zonder dat dit wordt afgescheiden van hun ondernemingsvermogen. Of nog gekker, op hun privé rekening. De wat betere incassobureaus hebben wel een aparte rekening, maar die maakt dan nog steeds deel uit van hun ondernemingsvermogen. Met als gevolg dat als zij failliet gaan, ook de gelden op zo’n rekening in het faillissement vallen.

Nog een andere categorie, waaronder de deurwaarders vallen, hebben wel een derdenrekening die is afgescheiden van hun ondernemingsvermogen. Maar zij kunnen volledig over het geld op die derdenrekening beschikken. De laatste tijd is met een zekere regelmaat in het nieuws geweest dat derdengelden door deurwaarders werden gebruikt om hun eigen liquiditeitsproblemen op te lossen. Soms liep dat goed af, vaak ging het ook fout. De opdrachtgevers bleven dan zitten met een geweldig bewaartekort, simpel gezegd was de derdengeldrekening gewoon geplunderd.

Wij vallen als advocatenkantoor onder de gedragsregels van de Nederlandse Orde Van Advocaten. Daarin zijn strenge voorschriften opgenomen over derdengelden. Advocaten zijn verplicht om een Stichting Derdengelden aan te houden. Derdengelden mogen uitsluitend worden ontvangen op een rekening van die stichting. Het is onmogelijk dat één bestuurder van de stichting alleen beschikt over het geld, daar zijn altijd twee handtekeningen voor nodig. Van Loon incassoadvocaten werkt dus in de ‘Stichting Derdengelden Van Loon Advocaten’ met een externe accountant die zelfstandig en onafhankelijk iedere uitbetaling van de derdengelden beoordeelt. Op deze manier stellen we uw derdengelden volkomen veilig.

Voorwaarde 3: Effectieve pressiemiddelen

Wij opereren landelijk vanaf het moment dat we begonnen. We beschikken niet alleen over kennis van de lokale en regionale markt, maar hebben ook een algeheel overzicht. Deze bak aan ervaring levert een geweldige databank op waarin wij direct kunnen zien of uw debiteur ook heeft verzuimd om te betalen bij andere opdrachtgevers. Als dat het geval is, kunnen wij u adviseren om te gaan voor één van de meest effectieve incassomiddelen: het faillissementsverzoek. Dat is dan dus niet gericht op het faillissement van uw debiteur, maar wordt gebruikt als een van de meest effectieve manieren om uw debiteur tot betaling te dwingen.

Daarvoor moet u natuurlijk alleen kiezen als u sowieso afscheid wilt nemen van uw klant. Dat geldt ook voor het incassomiddel beslaglegging. Wij hebben een directe ingang bij het Kadaster en kunnen direct voor u achterhalen of uw debiteur beschikt over onroerend goed waarop dan beslag gelegd kan worden. Dit werk vaak prima als een pressiemiddel voor betaling.

Voorwaarde 4: Buitengerechtelijke fase op basis van no cure, no pay

Wij zijn professionals die werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en beschikken over een heel arsenaal van middelen om te komen tot betaling van uw openstaande vorderingen. In de buitengerechtelijke fase, waarin wij 86% van alle zaken oplossen, werken wij op basis van no cure, no pay. Levert dat in uw geval niet het gewenste resultaat op, dan adviseren wij u over uw kansen in rechte en geven u daarbij vooraf een eerlijke inschatting van de kosten.

Voorwaarde 5: Houd altijd zicht op lopende vorderingen

Houd zicht op uw lopende vordering. Het incassobureau dat u kiest moet u hierin kunnen voorzien. Op deze manier bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Onze klanten kunnen via het incassoportaal op elk moment zien wat de status in van de openstaande vordering(en). Het indienen is heel makkelijk: u kunt heel simpel een account openen en uw openstaande facturen uploaden. Binnen 24 uur wordt de eerste brief dan al verzonden.

Optionele voorwaarde: Geschikt voor internationale vorderingen

Omdat wij als advocatenkantoor zoveel meer zijn dan zomaar een incassobureau, beschikken wij ook over de kennis en kunde om vorderingen op partijen in het buitenland binnen te halen. In Europa zijn de EEX-verordening en de Rome I-verordening van toepassing. Daarin is bijvoorbeeld voor dienstverleners bepaald dat de rechter van vestigingsplaats waar de dienstverlener is gevestigd, bevoegd is om over de zaak te oordelen en dat het recht van de gewone verblijfplaats van de dienstverlener van toepassing is. U kunt uw debiteur elders in Europa dan gewoon in Nederland dagvaarden, volgens het Nederlandse recht. Wij weten, ook in deze lastige materie van het internationaal privaatrecht, onze weg goed te vinden.

Tip: Houd u aan (door uzelf) gemaakte afspraken

De ervaring leert dat veel ondernemers hun eigen betalingstermijnen niet zo serieus nemen. Met als gevolg dat de debiteuren dat ook niet doen. Dit gaat vaak van kwaad tot erger. Daar staat tegenover dat degenen die het hardste roepen, vaak het eerste worden betaald. Geeft u uw vorderingen uit handen of bent u als ondernemer bang dat u dan uw klant verliest? Dit dilemma zou er niet mogen zijn. Betalingstermijnen zijn als het goed is immers van tevoren duidelijk gecommuniceerd en u mag uw klant aan die afspraak houden. Uw klant doet dat immers ook als u moet presteren en accepteert niet dat u dat pas een week, twee weken, een maand of drie maanden later doet.

Heeft u besloten om een incassobureau in te schakelen? Leg uw opties eens langs de genoemde voorwaarden. We hopen dat dit u helpt om een geschikt incassobureau te vinden en uw incasso in gang te zetten.

Voor welk bureau kiest u?

Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste voorwaarden om een geschikt incassobureau te vinden. Twijfelt u over de keuze voor een geschikt incassobureau. Of wilt u even met ons sparren of wij iets voor u kunnen betekenen? Wij geven u graag advies. Neem contact met ons op!