Incasso in Coronatijd, hoe werkt het en is het (nog) gepast?

“Hoe doen jullie dat nu, incasso in deze Corona periode?” is een bij ons veelgehoorde vraag de laatste tijd. Het virus heeft uiteraard ook impact op de incassobranche, op onze cliënten en hun debiteuren. Wij begrijpen heel goed dat de huidige situatie het voor sommige bedrijven extra moeilijk maakt om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Uiteraard hebben wij begrip voor de door het Coronavirus veroorzaakte problemen en zijn wij altijd op zoek naar een passende oplossing voor beide partijen.

Belang van cliënten dienen

Als advocatenkantoor is het primair onze taak om het belang van onze cliënten te dienen. Voor de continuïteit van onze cliënten is het noodzakelijk dat zij facturen tijdig betaald krijgen, zodat ook zij aan hun verplichtingen jegens personeel en leveranciers kunnen voldoen. Onze incassowerkzaamheden gaan door, maar we kijken niet weg voor de door Corona(maatregelen) veroorzaakte betalingsproblemen. De crux hierin is communicatie en de goeden van de kwaden scheiden. Daarbij komen we dan tevens aan de tweede vraag die ons soms gesteld wordt: “Is het wel gepast om in deze tijden incassomaatregelen te treffen?

Aanpassen aan de debiteur

Onze aanpak is begripvol waar nodig, we letten meer op hoe elke individuele debiteur benaderd moet worden en soms moet de debiteur helaas echt wat meer tijd gegund worden. Waar nodig zeilen we echter toch scherp aan de wind omdat we helaas ook merken dat sommige bedrijven misbruik maken van deze Coronatijd en feitelijk soms spek op de botten creëren voor wat er misschien nog komen gaat, over de rug van onze klanten. Uiteraard laten we dat niet gebeuren.

Coronatijd mag geen excuus zijn

Veelal merken we dat het ook vorderingen zijn die (ruim) voor de coronatijd zijn ontstaan. Het mag en kan dus ook niet altijd als excuus dienen. Bovendien vervalt de vordering niet als de debiteur niet betaalt. Kortom; het lost het probleem niet op. En daar komt het punt van communicatie weer naar boven: in gesprek komen en voor beide partijen een acceptabele oplossing creëren is dan ook een mogelijkheid.

Wacht niet te lang met uit handen geven

Het slechtste wat u als (potentiele) opdrachtgever nu kunt doen, is niets doen! De kracht van incassoadvocaten.nl is namelijk ook om te zorgen dat onze opdrachtgever bovenaan de stapel komt. Daartoe dienen we dan wel tijdig de opdracht te verkrijgen. Wacht daarom niet te lang met het uit handen geven en een incassobureau in te schakelen! Daarmee voorkomt u ook dat uw eigen bedrijf niet (onnodig) in de problemen komt en feitelijk het gelag betaalt. En dat doen we (buitengerechtelijk) ook nog zonder kosten voor u als opdrachtgever, no cure no pay! Innen we de vordering geheel, betaalt uw debiteur de incassokosten en niet u!