Gesjoemel met de derdenrekening, hoe veilig staat uw geld bij uw incassobureau?

In mei 2014 hebben we het al eens gehad over de reputatie van de incassobranche en is gebleken de ene incasso advocaat het andere niet is. Verder was de conclusie dat bepaalde cowboys helaas de gehele branche in diskrediet brengen. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Incasso- ondernemingen (NVI) Jet Creemers heeft zich hier destijds ook over uitgelaten en gaf aan dat het gebrek aan controle op het gedrag van incassobureaus leidde tot excessen bij het innen van vorderingen, zoals intimidatie en bedreiging.

Naast de wijze waarop bepaalde incassobureaus en deurwaarders vorderingen proberen te incasseren, zijn er tal van andere punten waar je een goed incassobureau en/of deurwaarder aan kan herkennen.

Zeer recent meldde de Telegraaf bijvoorbeeld dat het gerenommeerde Incasso- en Gerechtsdeurwaarderskantoor BSR, met vestigingen in Den Haag en Rotterdam, de salarissen van zijn 75 medewerkers niet meer kan betalen. ‘Incassogigant op zwart zaad’ luidt de titel. BSR behoort tot de top-10 van Nederlandse deurwaarderskantoren, maar blijkt van geïncasseerd geld gebruik te hebben gemaakt ten eigen nutte.

Geld wat schuldenaars hebben betaald en toekomt aan de klanten van BSR. Er is sprake van een ‘bewaringstekort’ bij BSR. Dit wordt als een doodzonde beschouwd binnen de incassobranche. Het betreft een tekort van naar verluidt drie miljoen euro op de kwaliteitsrekening. Een bedrag dat niet zomaar kan worden aangezuiverd. De deurwaarders zijn voor zes maanden geschorst en zullen zeer waarschijnlijk privé aansprakelijk worden gesteld. Een faillissement dreigt. Vaak is niet alles wat het lijkt!

Een aparte stichting voor het derdengeld?

Hoe heeft BSR zo lang en zoveel met geld van anderen kunnen handelen? Een vraag welke zeer waarschijnlijk nog moet worden beantwoord. Dit zal gaan blijken uit het inmiddels ingestelde onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). BSR maakte wel degelijk gebruik van een derdenrekening. Wat is een derdenrekening precies is? Een derdengeldenrekening kan worden aangevraagd door een notaris, gerechtsdeurwaarder en een advocaat.

Advocaten zijn zelfs verplicht conform de boekhoudverordening van de Orde van Advocaten een aparte Stichting Derdengelden te hebben om het derdengeld te beheren. Daarmee is de Stichting een andere juridische entiteit dan het kantoor zelf en kan vermenging van vermogens theoretisch niet plaatsvinden. Bij de andere beroepsgroepen wordt er vaak geen aparte stichting opgericht, maar valt het onder het kantoor zelf en beheren zij zelf de kwaliteitsrekening.

Het geld op deze bankrekening mag niet door één van deze groepen worden gebruikt voor andere doeleinden, want het eigen vermogen wordt op deze manier juist gescheiden van het geld van derden. Een derdengeldenrekening is dus in principe een reguliere bankrekening waarop gelden van derden worden gestort. Blijkbaar heeft BSR zich hier niet aan gehouden. De controles van derdenrekeningen variëren in de praktijk nogal.

Het zal uw geld maar zijn

Stelt u zich eens voor dat u denkt dat uw geld veilig op een rekening staat en ineens blijkt dat het geld u niet gaat toekomen. Voor Van Loon Incasso Advocaten is een kwestie als deze ondenkbaar. Wij werken namelijk met een Stichting Beheer Derdengelden, zodat uw geld veilig bij ons staat zonder dat er iemand (waaronder wijzelf) aan kan komen, behoudens expliciete instemming van een externe accountant.

Er wordt gewerkt met een zogenaamde tweehandtekeningenvereiste van een externe accountant. Hoe hoog de vordering ook, uw geld staat gegarandeerd altijd veilig. Eén van de grote voordelen van het feit dat wij een advocatenkantoor zijn. De eerder genoemde cowboys doen dit niet of niet juist, waardoor de incassobranche helaas vaak negatief in het nieuws komt. Controleer daarom altijd of uw incassobureau en/of deurwaarderskantoor een aparte Stichting met een tweehandtekeningenvereiste met een onafhankelijke derde hanteert. Enkel dan weet u zeker dat uw geld veilig staat.

Van Loon Incasso Advocaten levert niet enkel veel kwaliteit, maar is bovendien veilig. Nimmer zal er een euro uitgaan met een onjuiste bestemming. Wij zijn immers niet zomaar een no cure no pay incassobureau, wij zijn een gerespecteerd advocatenkantoor.