Incasso zonder kosten

Ook bij kleine facturen is incasso dé manier om uw geld binnen te krijgen. Van Loon Incasso Advocaten gaat direct aan de slag om uw openstaande vorderingen te innen. Binnen 24 uur gaat de eerste brief de deur uit. Het incassotraject wordt vervolgens stipt gevolgd. Juist omdat we advocaten zijn, kunnen we verder gaan waar andere incassobureaus moeten ophouden. Indien nodig – en altijd na overleg met u als de opdrachtgever – stappen we naar de rechter.

Incasso ook bij kleine bedragen

Het maakt ons niets uit of uw vordering om een groot of om een klein bedrag gaat. Van Loon Incasso Advocaten zet zich namelijk altijd volledig in voor iedere incasso! Wij willen gewoon het geld binnenhalen waar u recht op heeft.

Incasso zonder kosten

Van Loon Incasso Advocaten hanteert bij iedere incasso in het buitengerechtelijk traject, het principe van no cure – no pay. Met andere woorden: de incasso kost u helemaal niets! Bij een incasso kunnen we twee trajecten onderscheiden:

Buitengerechtelijke incasso

Dit gaat – de naam zegt het al – buiten de rechter om. Het is het eerste deel van de incasso, waar we binnen 24 uur mee beginnen nadat u de incasso bij ons heeft aangemeld. We sturen stipt op tijd de wettelijk verplichte aanmaningen. Als er dan nog steeds geen reactie komt, zullen we ook altijd telefonisch contact opnemen met uw debiteur. We doen dit met respect voor uw klantrelatie en om aan te geven dat de volgende stap in de incasso – de gang naar de rechter – nog veel meer kosten met zich meebrengt.

Gerechtelijke incasso

Mocht uw debiteur ook na onze aanmaningen niet willen betalen, dan overleggen we met u of we de zaak gaan voorleggen aan de rechter. Ook hier doet de hoogte van het te vorderen bedrag nauwelijks ter zake. Het gaat er bij iedere incasso om of u in uw recht staat en of uw debiteur wel kan betalen, maar gewoon niet wil. De kosten gaan op dit moment weliswaar oplopen, maar deze worden zo veel mogelijk verhaald op uw debiteur.

Meerwaarde Van Loon Incasso Advocaten

U krijgt de kennis, ervaring en capaciteiten van ervaren advocaten erbij als u uw incasso bij ons onderbrengt. Waarom zou u dan met minder genoegen nemen? Waar gewone incassobureaus ophouden, gooit Van Loon Incasso Advocaten er nog een schepje bovenop!